Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in această politica de confidentialitate vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către DTS International S.R.L. („Compania”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Cine suntem?

In realizarea scopurilor indicate in prezenta politica de confidentialitate, Compania are calitatea de operator de date cu caracter personal, iar mai jos regasiti mai multe informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact:

Sediu social/adresa de corespondenta: Calea Tg. Jiului, Km. 5, Drobeta-Turnu Severin

Numar de inregistrare la RegistrulComertului: J25/868/2008

Cod fiscal: RO24478232

Adresă de email: info@papico.ro

Ce tipuri de date prelucram?

Datelepersonale pe care le prelucram in scopul executarii comenzilor plasate de catre sau pentru dumneavoastra sunt urmatoarele: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, detalii de contact, detalii de plata si financiare, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si numarul de telefon al persoanei de contact atunci cand plasati o comanda pentru o alta persoana, istoricul de cumparaturi, magazinul sau restaurantul vizitat, frecventa de cumparatori, vouchere folosite, informatii privind dispozitivul folosit si datele de acces. Cu permisiunea dumneavoastra datele de localizare sunt preluate automat, prin intermediul GoogleMaps, pentru asigurarea acuratetei adresei de livrare.

Astfel, va prelucram datele personale dupa cum urmeaza:

-          Pentru crearea contului de utilizator in cadrul aplicatiei, sunt necesare urmatoarele date personale: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail. Va reamintim ca aveti posibilitatea de a va crea un cont de utilizator in cadrul aplicatiei prin intermediul profilului de Facebook sau Google, iar in cazul in care veti opta pentru aceasta varianta veti fi redirectionat catre pagina de conectare specifice, unde veti putea accesa informatii privind modalitatea prin care Facebook sau Google va prelucreaza datele personale.

-          Gestionarea comenzilor:Istoriculcomenzilor, locatiileselectate, facturile, ID-ul comenzii, comentarii la comenzi, informațiidespremodalitatea de plată, adresa de livrare, comenzireușiteșicomenzianulate;

-          Livrarea produselor:Numele, adresa de livrare, numărul de telefon, ID-ul comenzii;

-          Comunicari comerciale: Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon;

-          Buffering: Date de profil, informatiidesprecomanda, ce permit salvarea in profil a produselorselectate, astfelincat in situatia in care aplicatia se vainchide accidental, comandasa continue pana la finalizare.

-          Targeting/Retargeting: date de contact necesare publicarii si transmiterii mesajelor promotionale.

Mentionam ca va puteti conecta la profilul de utilizator în orice moment pentru a putea actualiza datele personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon, precum si vizualiza comenzile anterioare.

In ceea ce priveste procesele de marketing, cum ar fi cele de targeting, retargeting, buffering, va informam ca acestea pot fi dezactivate oricand prin stergerea cookie-urilor plasate.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora există riscul să nu fie posibilă prestarea serviciilor solicitate de dumneavoastra.

Referitor la datele personale pe care le furnizați cu privire la alte persoane, respectiv membrii de familie sau persoane terte care vor primi comanda plasata, te informăm că vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda protecţia necesară.

Care este sursa datelor dumneavoastră?

Cele mai multe informatii le avem de la dumneavoastra atunci cand plasati o comanda sau cand va creati un cont in aplicatie.

Temeiurile pe baza cărora  sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a puteaonora comenzile plasate, implicit informarea dumneavoastra cu privire la finalizarea serviciilor solicitate,comunicarea si gestionarea administrativa a relatiei cu dumneavoastra in calitate de client.

Compania poate prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing direct, in vederea transmiterii comunicarilor comerciale privind campaniile promotionale organizate de Compania, produsele sau serviciile acesteia, atunci cand v-ati exprimat acordul expres in acest sens. De asemenea, Compania poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand trimiteti o recenzie a produselor livrate sau atunci cand completati un chestionar de satisfactie.

Nu in ultimul rand, va aducem la cunostinta faptul ca sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu prevenirea fraudelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Compania în instanță.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

a.       Onorarea comenzilor plasate la solicitarea dumneavoastra sau pentru dumneavoastra;

b.      Crearea contului de utilizator;

c.       Efectuarea unor sondaje in vederea evaluariiserviciilor oferite catre dumneavoastra si imbunatatirea acestora;

d.      Gestionarea activitatii finaciare a Compania;

e.       Indeplinirea obligatiilor legale;

f.        Soluţionarea cererilor formulate de catre autorităţile publice;

g.       Apărarea drepturilor si intereselor Compania in instanta, in cazulunei dispute.

Destinatarii datelor dumneavoastră

Compania va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari: 

a.       Livratori, carora letransmitemdatele tale pentru a-țiputeaonoraintr-un termen scurtcomanda;

b.      Furnizori software si parteneri de implementare;

c.       Furnizori de servicii de plata/bancare;

d.      Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

e.       Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă (spre exemplu: ANAF, organe de cercetare penala etc.);

f.        Instanta compententa România sau din alt stat, in eventualitatea unei dispute, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept alCompania;

g.       Persoane juridice cu careCompaniase afla in relații contractuale, fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, sau fiind necesara divulgarea datelor dumneavoastra.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

In prezent, datele dumneavoastra personale sunt prelucrate in Romania/teritoriul Uniunii Europene. Va aducem la cunostinta faptul ca, la acest moment, Compania nu transfera si nu intentioneaza sa transfere datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.In eventualitatea unui astfel de transfer, vă vom transmite în prealabil o informare cu privire la aceasta.

Durata de stocare a datelor dumneavoastra

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Compania pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

Inexistența unui proces decizional automatizat

Va informam ca, în calitate de client, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar sau într-o măsură semnificativă.

Securitatea datelor dumneavoastră

Compania a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibi si limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale.

Daca dumneavoastra considerati ca datele dumneavoastra nu sunt suficient de bine protejate sau daca exista indicii privind utilizarea gresita, va rugam sa ne contactati la adresa de contact indicata mai sus.

Drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

a.       Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Compania, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

b.      Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate deCompania;

c.       Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Compania („dreptul de a fi uitat”);

d.      Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Compania;

e.       Dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Compania sau în numeleCompania;

f.        Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;

g.       Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastra realizata înainte de retragere.

h.      Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Compania sau în numele Compania, respectiv catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un e-mail la datele de contact indicate mai sus.

Modificari ale Politicii de confidentialitate

Este posibil sa modificam informatiile cuprinse in prezenta Politica de confidentialitate atunci cand vom considera ca va fi necesar. In acest caz, va vom comunica in diferite mijloace, prin intermediul sistemului de comenzi online, sau va vom transmite o informare la adresa de contact, atunci cand modificarea in cauza este importanta pentru confidentialitatea datelor dumneavoastra, astfel incat sa puteti verifica si evalua modificari, iar in cazul in care veti considera necesar sa va opuneti sau sa anulati serviciul/functionalitatea. In orice eventualitate, va recomandam sa verificati periodic Politica de confidentialitate.

©2020 FoodApp Toate drepturile rezervate